Bijlagen

Bijlage 1 Toelichting Reserves

Algemene reserve

Verloop reserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

Saldo 31-12-2025

Saldo 31-12-2026

Algemene reserve

90.312

217.819

108.302

117.536

208.584

241.271

264.079

244.162

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17