Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van algemene dekkingsmiddelen en organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 123.898
Baten € 729.687
Saldo € -605.788
Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17