Financiële begroting

3. Uiteenzetting financiële positie I

3.1 Actualisatie financieel beeld

Een raming voor het begrotingsjaar 2023 met de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid zoals in de ambities is opgenomen, is gepresenteerd bij het Financieel Beeld.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:57:46 met de export van 11/14/2022 15:22:10