Financiële begroting

4. Uiteenzetting financiële positie II

4.1 Arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen

Dit overzicht geeft inzicht in de meerjarig geraamde verplichtingen ten behoeve van UWV en APG voor uitvoering van de Werkloosheidswet. De reden om deze kosten te ramen is dat de provincie eigenrisicodrager is voor de Werkloosheidswet. De verplichting is vooralsnog geraamd op € 0,7 mln per jaar.

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Werkloosheidsuitkeringen

700

700

700

700

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17