Paragrafen

Paragraaf EU-subsidies

Deelnemer

Bij het gros van de EU-programma’s kan de provincie zelf subsidie aanvragen. Dit is mogelijk door als partner (vaak als onderdeel van een internationaal consortium) deel te nemen aan een project, waarbij de provincie verantwoordelijk is voor de uitvoering van bepaalde activiteiten. Hierbij zijn drie rollen mogelijk die verschillen in intensiteit en verantwoordelijkheid, namelijk: leadpartner, projectpartner of observerende partner.

In de huidige EU-programmaperiode 2021-2027 heeft de provincie nog niet aan projecten deelgenomen. De verwachting is dat dit in 2023 wel het geval zal zijn. Deelname aan EU-projecten door de provincie wordt via de inhoudelijke beleidsambities verantwoord. Hiermee borgen we dat internationale samenwerkingsprojecten altijd bijdragen aan de realisatie van provinciale ambities.  

In de afgelopen EU-programmaperiode 2014-2020 heeft de provincie Zuid-Holland in totaal aan 16 projecten deelgenomen en ruim € 11 mln aan subsidie toegekend gekregen. Bij een aantal van deze projecten loopt de uitvoering nog door tot uiterlijk eind 2023. Hierover wordt enkel nog in de jaarstukken gerapporteerd.

Deze pagina is gebouwd op 04/04/2023 13:37:22 met de export van 04/04/2023 07:58:17