Bijlagen

Bijlage 3 Toelichting Overlopende Passiva (OVP)

Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Verloop OVP

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

Saldo 31-12-2025

Saldo 31-12-2026

OVP Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

6.034

6.034

0

0

6.034

6.034

6.034

6.034

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2022 15:57:46 met de export van 11/14/2022 15:22:10